הגדה לפסח - ישראל אלדד
הגדה לפסח הלילה יוצאים ממצרים
מחיר ₪60
חלק ראשון: הגדה של פסח בליווי מובאות ופירושים חלק שני: "הגיונות פסח" – מאמרים המקשרים בין המבט ההיסטורי לאירועי ההווה.גודל 22*22

pshch-H