הוצאה לאור

ספרים בהפקת (בהוצאת) שילה / ברכץ

ח'אנים דרכים ופונדקים / אליהו שטרן
בדרך התורה הגואלת (הרב צ.י.הכהן קוק ) / שורץ
מאהלי תורה לתורה ולמועדים / הרב יעקב אריאל
פרקי היום באיוב / ירחמיאל ברגמן
פרקי היום בתהילים / ירחמיאל ברגמן
יש שואלים / הרב זלמן ברוך מלמד
שיחות עם הרב שלמה אבינר / משה חסדאי
איש לשבטו ספר שופטים / הרב אברהם רמר
חדוות יצירה / הרב אברהם רמר
מעבור הארץ ספר יהושע / הרב אברהם רמר
שיחות לספר בראשית / יצחק הלוי
נשמה של שבת לזכרו של הרב אליהו שלמה רענן זצוק"ל
שיח רב / הרב אברהם צוקרמן
מקדם לבית-אל / הרב שלמה אבינר
את צנועים חכמה / שמואל הבר
*מחזור אורי וישעי ר"ה יו"כ ספרד, ע"מ, / ישיבת הסדר קרני שומרון
ספר יונה / ישיבת קרנ"ש
*מראה כהן / ארז אברהמוב / ישיבת קרנ"ש
*שבחי הראי"ה / חיים ליפשיץ
*משנה סדורה / הרב אליהו דורדק
*המשכן (עברית וצרפתית) / אברהם ברכץ
לוחות אבן / הרב צוקרמן
לתת / מכון מופ"ת
תורה עם דרך ארץ אלבום החינוך הדתי / צבי שינובר
האור הגדול / ישיבות בנ"ע הדתי / צבי שינוברv נחלת אלחנן
הצהרות קדושות / רחל זיו זוהר
ישועות מנחם / הרב מנחם ליבמן זצ"ל
*הגדה של פסח / הרב אלי סדן
ויהי ידיו אמונה / הרב אלי סדן
הגדה של פסח / בנימין כהנא
*הלילה יוצאים ממצרים! / הגדה של פסח / ישראל אלדד
אני לדודי מחזור ליום כיפור / ישיבת ההסדר ר"ג
מציץ מן החרכים / ישיבת ר"ג
פרי עץ הגן / ישיבת ר"ג
על כפות המנעול / הרב שג"ר
פור הוא הגורל / הרב שג"ר
מבט בהיר בערפל / ראובן ששון
התורה המשמחת (הרב אוירבך) / יוסף אליהו
מבוא לתורה שבעל פה (בן אמוזג) / הרב אליהו רחמים זייני
קומו ונעלה / מכון צֹמת
שערי אורה / שלמה לוי
הבנת התנ"ך במובן הפילוסופי / משה שטרית
לחשוף את הבלתי נודע / ניב הדר
להיות אשה / ד"ר אתי רום
הכנה רוחנית ללידה / משה ודפנה חסדאי
רק לא מלחמת אחים / חגי סגל
דרישת ציון (קלישר) / יהודה עציון
אמונה שעמדה במבחן / רחל הורק
משני עברי המחיצה / אורה כהן
קרב בינת ג'ביל / משה מרחביה
ימית שלי / טל ברכה
ערוכה לכל ארוחה / שפרה אבלקוש
הלכות בישול בשבת / הרב גיל דביר
...ועלינו המלאכה לגמור / יצחק רקנטי
עיגולי השמחה של דסי / דוד בן יוסף
האם יש סיכוי לאהבה? / דוד בן יוסף
תערב רינתי / זמירות ופיוטים בנוסח קונסטנטין
התנ"ך שעשועי / שמואל בן ארצי
ירושלים עירך / שמואל בן ארצי
רוח אחרת / יונה פרסבורגר
שפתי תפתח / חיים וידל
*אלבום קטיף
*כל כתבי שבתי בן דב
ירושלים כבר לא בליטא / מכללת אפרתה
תלמידי הגר"א בארץ ישראל / מכללת אפרתה
גאון ההוראה הרב פראנק / מכללת אפרתה
הקיץ הנורא ההוא / מכללת אפרתה
על הזיכרון / מכללת אפרתה
האיש על העדה / מכללת שאנן
חוללות / מכללת שאנן
*ספרי הרב בוצ'קו (עברית וצרפתית) / ישיבת היכל אליהו
ספרי פרופ' ראובן פוירשטיין:
המשכן / משה לוין
*זמירות של שבת (צרפתית) / הרב דניאל גוטליב
*מניטו